verzekering

verzekering

Ik ben ouder en wens mee te helpen bij een activiteit van een school. Ben ik verzekerd?

Niet-personeelsleden van scholen die zich willen engageren, zijn steeds verzekerd mits die activiteit georganiseerd wordt door de school zelf.

Voorbeelden: Een ouder helpt kinderen begeleiden bij een bosspel, een ouder rijdt met de eigen wagen leerlingen naar het zwembad, een handige Harry wil klussen in de school, ...

Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen vallen onder de schoolpolis.

Activiteiten die georganiseerd worden door ouderverenigingen en vriendenkringen vallen niet onder de schoolpolis.

Ik ben werknemer van een school. Mijn buren vragen mij om hun kind(eren) mee te nemen in de wagen naar de school. Ben ik verzekerd?

Indien de directie hier schriftelijke toestemming voor geeft en de verzekeraar hiervan in kennis stelt, wordt dit beschouwd als een dienstopdracht en is schade aan de wagen verzekerd (polis omnium dienstopdrachten).

Lichamelijke schade wordt vergoed door de BA van de aansprakelijke bestuurder (leerkracht of tegenpartij).

Een ouder komt op bezoek tijdens een eetfestijn en breekt haar bril of erger – haar been. De ouder vraagt schadevergoeding.

Bezoekers (die geen actieve opdracht vervullen) aan de school die slachtoffer zijn van een ongeval, zijn niet gedekt door de verzekering. Zij dienen hun eigen verzekering aan te wenden.

Ook ongevallen met leerlingen die op bezoek zijn, vallen onder de verzekering van de ouders, gezien deze onder toezicht staan van de ouders en niet van de school.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!