infrastructuur

infrastructuur

Ik ben leerkracht en in mijn klas is er schade. Waar kan ik dit melden?

U kan zich wenden tot de directie of een afgevaardigde die met infrastructuur is belast.

Indien het probleem ernstig is, zal die persoon dit probleem melden aan de dienst infrastructuur van de scholengroep 19 ‘Dender’.

Ik ben leerkracht of medewerker van een school en wens mij actiever in te zetten om te helpen energie te besparen.

Op de scholen en scholengroep zijn energie-coördinatoren aangesteld, waar u terecht kan. Zij zijn belast met het implementeren, informeren en bewaken van energiebesparingen.

Nieuwsbrief

Schrijf in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van actua & events!